پیمان حسین محسنی شهردار قلب طهران با بیان این مطلب گفت: شهرداری در حفظ آثار و ابنیه تاریخی همواره پیش قدم بوده است.

وی افزود: عدم ایمنی در ملک میدان قیام دارای مخاطره جدی برای شهروندان است و در این رابطه اقدام سریع توسط مالک یا مالکین جهت رفع خطر با توجه به گزارشات کارشناسی سازمان مدیریت بحران و دیگر نهادهای مرتبط لازم است.

محسنی در پایان گفت: در رابطه با ملک کفش ملی ، مالکین با هماهنگی میراث فرهنگی امکان تهیه طرح های قابل اجرا جهت مقاوم سازی و مرمت را داشته و شهرداری منطقه ۱۲ ؛ طبق ضوابط و مقررات به محض تاییدیه طرح توسط میراث فرهنگی نسبت به صدور مجوز لازم اقدام خواهد کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: