به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، دکتر رضا مسائلی با بیان این مطلب گفت: «با توجه به نظر وزیر بهداشت در اهمیت نگهداشت به منظور افزایش طول عمر مفید دستگاهها و نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات پزشکی، طرح ارتقاء کنترل کیفی تجهیزات پزشکی سراسر کشور باید با مشارکت معاونت درمان، مراکز درمانی و اداره کل تجهیزات پزشکی و با همکاری شرکت های کنترل کیفی انجام پذیرد.»

وی افزود: «شرکت های کنترل کیفی لازم است تا تجهیزات کالیبراسیون خود را به استاندارد جهانی 17025 ارتقا دهند.»

دکتر مسائلی با بیان این که روزی هیچ شرکت کنترل کیفی در حوزه تجهیزات نبود و خشنودیم که امروز ۳۲ شرکت کنترل کیفی در این حوزه فعالیت می کنند، افزود: «امروز دنبال این هستیم که کنترل کیفی را توسعه دهیم و جایگاه شرکت های کنترل کیفی را ارتقا یابد.»

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به ارتباط تنگاتنگ اداره کل تجهیزات با معاونت درمان وزارت بهداشت در دوران جدید گفت: «شرکت های کنترل کیفی باید در بیمارستان ها حضور جدی و موثری داشته باشند.» 

دکتر مسائلی در پایان افزود: «با توجه به برون سپاری برخی ماموریت های این اداره کل به کنسرسیوم تشکل های تجهیزات پزشکی، اداره مهندسی و نگهداشت توان خود را بر سیاست گذاری و ارتقا استانداردها و نظارت بر شرکت های کنترل کیفی خواهد گمارد.»

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: