به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، با توجه به ضرورت برگزاری اردوهای دانش آموزی افزود: مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد با هماهنگی و همکاری ادارات کل امور تربیتی و مشاوره و فرهنگی و هنری ، اردوها و فضاهای پرورشی این معاونت دوره ضمن خدمت ارودهای دانش آموزی را به صورت الکترونیکی و برای تمام فرهنگیان برگزار کند.

او تصریح کرد: «عنوان این دوره مدیریت فعالیتهای اردوهای دانش آموزی و با کد 94004120 به میزان 32ساعت است.»

 کاظمی در ادامه افزود: «این دوره در ۳ مرحله و بر اساس سرفصل های جدیدی که تهیه شده اجرا می شود.»

او تأکید کرد: «در مرحله اول تمام مدیران مدارس، معاونان آموزشی، معاونان پرورشی، مربیان پرورشی ، مشاوران مدارس و کارشناسان پرورشی استان ها و مناطق باید در این دوره شرکت کنند.»

شایان ذکر است: «با توجه به اهمیت این دوره آموزشی همکاران برای گذارندن این دوره توانمندسازی باید اهتمام ورزیده و نمره قبولی لازم را کسب کنند.»

بر اساس گزارش روابط عمومی و امور ین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفتنی است: «حضور همکاران به عنوان عوامل اجرایی اردو اعم از ( مربی ، همراه مربی، خدمات ، سرپرست و ...) منوط به شرکت فعال و کسب نمره قبولی در این دوره است و مرکز کنترل سفرهای برون استانی ضمن ثبت اطلاعات همکاران شرکت کننده ، این موضوع را رصد و پیگیری خواهد کرد.»

 
 
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: