سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، در خصوص خبر منتشر شده وزارت بهداشت در خصوص افزایش آمار مصرف گل در بین دختران جوان، گفت: «نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آگاهی رسانی و پیشگیری است. وزارت بهداشت در هرسطحی با مسئولین همکاری می‌کند.»

وی با اشاره به اینکه باید خانواده ها را به سطح آگاهی و آموزش مناسب در این خصوص رساند، تصریح کرد: «باید در تجمعاتِ نوجوانان و جوانان اعم از مدارس و دانشگاه ها اقدامات پیشگیری لازم را انجام داد.»

حریرچی با تشریح یکی از اقدامات مهمی که در این زمینه انجام شده است، گفت: «برای اولین بار روانشناس های بالینی به تیم بهداشتی و درمانی ما اضافه شده‌اند. این روانشناسان افراد مراجعه کننده را غربالگیری می کنند و اگر زمینه های اعتیاد و درگیری در اعتیاد را مشاهده کنند، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.»

سخنگوی وزارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه روانشناسان بالینی برخی از اقدامات غربالگری را به سطوح بالاتر ارجاع می‌دهند، بیان کرد: «بعد از پیشگیری، شرایط اجتماعی کشور در بروز چنین اتفاقاتی دخیل است. وزارت بهداشت با اطلاع رسانی و درخواست از سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها مواردی که منجر به افزایش مصرف مواد می‌شود را کاهش می‌دهد.»

وی در ادامه افزود: «همچنین وزارت بهداشت شرایطی که منجر به جذب افراد به تفریحات سالم و اقدامات سالم فرهنگی و ورزشی می‌شود را افزایش و انجام می‌دهد.»

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وزرات بهداشت در ستاد مبارزه با مواد مخدر عضو است، تصریح کرد: «در خصوص جلوگیری از ورود قاچاق و موادمخدر و همچنین جلوگیری از دسترسی افراد به آن اقدامات موثری را انجام داده ایم.»

.