به گزارش گروه اجتماعی برنا ، قاضی حیدری معاون دادستان مشهد با بیان اینکه :شخصی که امروز مبادرت به آتش زدن ناحیه ۲برق مشهد کرده بود بازداشت شد گفت :  این آتش سوزی  منجر به سوختگی دو نفر از کارمندان این اداره شد.

معاون دادستان مشهد در پایان گفت: انگیزه این فرد قطع انشعاب برق وی بعلت بدهی قبلی بوده هرچند به وی قبلا"مهلت پرداخت" داده ولی به این اخطار بی توجهی کرده است.