به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا،سازمان ها مردم نهاد و همکاری مردم در حل مشکلات جامعه در ایران سابقه طولانی دارد. این سازمان ها در سال های اخیر روند توسعه و گسترش فراوانی داشته اند و در حل معضلات جامعه به خصوص معضلات جوانان بسیار کارآمد عمل کرده اند. در این راستا دولت نیز حمایت های ویژه ای از این سازمان ها کرده است. با توجه به فرارسیدن میلاد حضرت علی اکبر و آغاز هفته جوان، با حمیدرضا اسلامی، نماینده هیئت موسس موسسه مردم نهاد فرهنگ گستران دادآفرین فارس (واقع در استان فارس) در رابطه با فعالیت ها و رویکرد این کانون و حمایت هایی که وزارت ورزش و جوانان از این سازمان کرده است، گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

اسلامی درباره رویکرد و فعالیت های انجام شده توسط این موسسه گفت: « رویکرد این موسسه فرهنگی و در قالب فعالیت هایی برای پر کردن اوقات فراغت است. این موسسه طی قراردادی که هر ساله با آموزش و پرورش استان منعقد می کند، تمامی فعالیت های حیطه اوقات فراغت اعم از مسابقات دانش آموزی، جشنواره جوان و خوارزمی، سازه ماکارانی، جشنواره اوقات فراغت، جشنواره کودک و خانواده،مشاوره های فرهنگی و اوقات فراغت و....را برگزار می کند. همچنین تمامی فعالیت های مربوط به اوقات فراغت وزارت ورزش و جوانان نیز توسط این موسسه در استان اجرا می شود.»

او درباره حمایت های وزارت ورزش و جوانان از این موسسه گفت: « تمامی مجوز های و نامه نگاری به ارگان های برای شناسایی این موسسه توسط وزارت ورزش و جوانان صورت می گیرد. هزینه های حمایتی بابت طرح هایی که سالیانه توسط موسسه به وزارت جوانان تقدیم می شود مثل مجمع ملی جوانان یا جشنوراه حضرت علی اکبر نیز از طرف وزارت تقبل می شود. قسمتی از هزینه مورد نیاز نیز از طریق فعالیت های فرهنگی موسسه تامین می شود.»