به گزارش گروه اجتماعی برنا ، محمود صادقی در خصوص جلسه عصر روز گذشته مجمع امید مجلس با سرپرست شهرداری تهران و اعضای شورای شهر گفت: سرپرست شهرداری تهران در جمع نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه مدیریت شهری با بدهی فراوان و هزینه ماهانه هنگفتی تحویل گرفته شد، بر پرداخت ٥ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از بدهی های گذشته تأکید کرد.

سرپرست شهرداری تهران با اعلام اینکه این مجموعه را با هزینه ماهانه ٤٧٠ میلیارد تومان تحویل گرفتیم، از شناسایی مجاری نشتی پول در شهرداری تهران خبر داد.

به گفته سرپرست شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری، علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای معوق، ٤٠٠ میلیارد تومان بیمه و مالیات به تعویق افتاده شهرداری تهران نیز پرداخت شده است.