«رضا نورالهی»، مشاور سرپرست شهرداری تهران، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص جایگاه شهردار تهران گفت: مسند شهرداری تهران یک امتیاز نیست بلکه یک مسئولیت بزرگ است که شانه های قوی می خواهد که بتواند این بار بزرگ را حمل کند. در واقع کسی را باید به این پست گمارد که خودش آن را نطلبد بلکه به سختی بار مسئولیت بپذیرد اما وقتی آن را پذیرفت به سختی آن را به زمین بگذارد.

او با اشاره به تاثیر تجربه شهردار آینده در کار شهری عنوان کرد: باید تخصص اش مدیریت شهری باشد، راز و رمز کار ستادی و اجرایی را توامان بلد باشد و همان طور که نگاهش کلان باشد در میدان عمل پای کار بایستد و از مشکلات و انتقادها نهراسد. اهل کار کردن با آدمهای بزرگ و مستقل باشد، کار روابط عمومی را بفهمد و بداند در عصر کنونی بدون اقناع مردم و شنیدن صدای آن ها نمی توان شهر را اداره کرد.

مشاور حسینی مکارم ادامه داد: اهل مشورت باشد و این مشورت را بیشتر از منتقدان آزاد بگذارد. رک و شجاع بوده و اهل تعارف نباشد. مدیر درآمد باشد و البته بداند درآمدزایی با فروختن شهر تفاوت دارد. اتاق فکر داشته باشد، بتواند هزینه بیهوده را کنترل کند و از همه مهم‌تر با ساده سازی مقررات امکان رشوه دهی و رشوه گیری را به حداقل برساند و روزی که رفت نام نیک برای خود بجا بگذارد. قدرت و تعامل کامل را با شورای شهر داشته باشد و بداند در کنار آن ها می تواند بر مشکلات فائق آید. با درون سیستم از نزدیک کار کرده باشد و مسائل و مشکلات را کاملا لمس کرده و برای آن ها راه حل عملی داشته باشد.

او در بیان کرد: توصیه آخر به عزیزان شورا این است که دقت و وسواس بیشتری در انتخاب داشته باشند و دقت را فدای سرعت در تصمیم سازی نکند.