به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، جلسه غیرعلنی اعضای شورا برای بحث و بررسی در خصوص انتخاب شهردار جدید در حال برگزاری است و خبرنگاران پشت درهای بسته منتظر خروجی جلسه هستند.