به گزارش گروه اجتماعی برنا ،  سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر  اینکه انتخاب شهردار در جلسه ای غیر علنی صورت نخواهد گرفت گفت : در این جلسه هم اندیشی مشخصات عمومی نامزدها و شاخص های مورد انتخابی نامزد ها مورد صحبت و بررسی قرار می گیرد.

وی بیان داشت :  کلیات معیارها بر این است که  نامزدها سابقه فعالیت اجرایی و موفق داشته باشد.

جمع بندی نهایی باز هم تغییر  نخواهد کرد و ٧ نفر در نهایت نامزد، معرفی  و برنامه های خود را ارائه خواهند داد بعد از ارائه برنامه ها با رای اعضا شهردار انتخاب می شود.