به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص ادامه جلسه هم اندیشی اعضا گفت: « جلسه یکشنبه ١٦ اردیبهشت ٧ کاندیدا جهت ارائه برنامه به صحن خواهند آمد و بعد از ارائه برنامه دو نفر به تنوان دو گزینه نهایی انتهاب و سه شنبه رای گیری خواهد شد. یکشنبه ٢٣ اردیبهشت انتخاب شهردار صورت می گیرد و معرفی خواهد شود.»

اعطا تصریح کرد: «امروز جلسه هم اندیشی با اعضا داشتیم که بحث فرآیند و معیارهای شهردار مطرح بود.اینکه فرآیندی که در انتخاب شهردار برای مرداد ماه طی شد با همان جزییات باشد یا تغییر کند.»

او در ادامه افزود:«١٦ معیار برای انتخاب شهردار موافقت شد و اینکه تعدادی از گزینه ها به صحن شورا بیایند و برنامه های خود را ارائه دهند. این موارد همچنان پابر جاست.»

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: «شهردار تهران علاوه بر ارائه برنامه های خود معاونین پیشنهادی خود را هم باید به اعضا شورا معرفی کند.»