علی اعطا در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا در خصوص مطلب منتشر شده در شماره امروز روزنامه سازندگی به نقل از دکتر عارف که از قول او درباره شهردار شدنش نوشته شده: "کسی من را برای شهرداری دعوت نکرده تا جواب مثبت یا منفی بدهم" گفت: فرآنید این است که اعضای شورا ، گزینه های خود را پیشنهاد دهند .

وی در ادامه افزود: تاکنون هیچ صحبتی در خصوص گزینه های شهرداری نشده و به این مرحله نرسیده ایم.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا دعوت ها برای مسند شهرداری تهران به صورت ارسال دعوتنامه است و آیا برای  دکتر عارف قرار است دعوتنامه ای فرستاده شود تا ایشان به جمع کاندیداهای اصلی شهرداری تهران بپیوندند یا خیر، گفت: برای شهرداری تهران به کسی دعوتنامه نداده ایم.  فرآیند اینگونه است که باید پیشنهاد داده شود.  من این مصاحبه را ندیده ام اما ممکن است دکتر محمد رضا عارف نیز برای شهرداری تهران پیشنهاد شود. اعضای شورای شهر هرکسی را می توانند پیشنهاد کنند.