به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛امینی مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به نتایج آزمایشات ژنتیک ، پیکر‌های مربوط به خلبان و کمک خلبان سانحه هوایی تهران – یاسوج  در آخرین محموله ارسالی به پزشکی قانونی تحویل نشده است.

  کلیه 209 بافت انسانی ارسالی به پزشکی قانونی استان با نتایج آزمایش ژنتیک احراز هویت شده اند.