به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، هیات ایرانی به سرپرستی «محمد مهدی تندگویان» معاون جوانان وزارت جوانان و ورزش جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس حضور دارند.
کارشناسان ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ، در اجلاس امروز، برنامه راهبردی و فعالیت های آتی این سازمان در حوزه جوانان را بررسی می کنند و در مورد انتخاب شهر جدید بعنوان پایتخت جوانان جهان اسلام تصمیم می گیرند . 
چهارمین اجلاس وزیران جوانان و ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ایران، فردا با حضوروزیران ورزش و جوانان کشورهای عضو و مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در باکو برگزار می شود .
این کنفرانس فرصت ارزشمندی برای بحث و گفت وگو در مورد مسائل و چالش های مختلف مربوط به توانمندسازی جوانان و مشارکت آنان در توسعه پایدار فراهم می کند.
مقامات مسئول ورزش و جوانان کشورهای اسلامی در این اجلاس برای تبیین مواضع و فعالیت های سازمان همکاری اسلامی درخصوص جوانان تبادل نظر خواهند کرد.
انتظار می رود ، نمایندگانی از سوی جوانان سه گروه منطقه‌ای سازمان همکاری اسلامی (عربی، آسیایی و آفریقایی) نیز برای تقویت گفت و گو میان دولت و جامعه مدنی به عنوان مهمان در اجلاس شرکت و پیشنهادهای خود را به اجلاس وزرا ارائه ‌کنند.
سومین اجلاس وزرای ورزش و جوانان کشورهای اسلامی (ICYSM) روزهای 5 تا 7 اکتبر 2016 در استانبول برگزار و شهر شیراز نیز بعنوان دومین پایتخت جوانان جهان اسلام انتخاب شده بود.
سازمان همکاری اسلامی (OIC)، دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که 57 کشور از چهار قاره درآن عضویت دارند.