به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا،  رضا راعی، قائم مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در همایش سراسری مدیران تامین اجتماعی در تهران که به منظور تبیین برنامه های سال ٩٧ و تبادل موافقت نامه های برنامه و بودجه سال جاری استان ها برگزار می شود، افزود: شرایط فعلی سازمان ناشی از وجود رهبری سازمانی است.

او به موضوع رهبری و مدیریت نیز اشاره کرد و گفت: رهبری با مدیریت متفاوت است و رهبری به ذات و شخصیت افراد مربوط است .رهبری با نفوذ بر افراد ممکن است و افراد با دل و جان با رهبر خود همراه هستند.

راعی گفت: «قدرت و مدیریت اگر توام با رهبری نباشد منجر به ایجاد مقاومت در افراد می شود.رهبری منجر به ایجاد سازگاری می شود اما مدیریت فاقد این ویژگی است.»

قائم مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیران این سازمان باید در حوزه کاری خود دارای دانش و تخصص به روز باشند تا توان مدیریتی خود را حفظ کنند. اثر تخصص خود را با کاری که انجام می دهند، نشان دهند.

او با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در شرایط  دشوار اقتصادی برنامه های خود را محقق کند، افزود: «مدیران این سازمان برای ایجاد انگیزه بیشتر در همکاران تلاش کنند و همراهی کارکنان را بدست آورند و نفوذ خود را در بین کارکنان افزایش دهند.»

راعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال های اخیر از دوره های توام با ثبات مدیریت را سپری می کند، گفت: «امسال با وجود شرایط سخت کشور عملکرد سازمان تامین اجتماعی نسبت به گذشته بهتر خواهد بود.»