خبری از بازیگر پر حاشیه سینما و تلویزیون، "محسن افشانی" و همسر او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می چرخد که محتوای آن خبر از بازداشت شدن آنها می دهد.

گویا همسر محسن افشانی، "سویل خیابانی" به هدف وارد شدن به ورزشگاه آزادی گریم مردانه انجام میدهد و مسئولین ورزشگاه متوجه آن شده و مانع از ورود او به ورزشگاه می‌شوند و سپس او را بازداشت می کنند.

 

گویا ماجرا از این قرار است در حاشیه بازی دو تیم "پرسپولیس" و "الجزیره"، محسن افشانی و همسرش قصد ورود به ورزشگاه آزادی را داشتند اما گروه یگان ویژه متوجه مسئله شده و آنها دستگیر کردند. البته هنوز خبر تکذیب یا تایید نشده است که آیا مربوط به محسن افشانی و همسرش است یا خیر اما صحت خبر مورد تایید است. همچنین صفحه این بازیگر در صفحه اینستاگرام نیز بسته شده است.

بسیاری از کاربران معتقدند که این بازیگر بسیار پر حاشیه بوده و با بازداشت او کمی محیط اینستاگرام ازدست حواشی او آرام است. عده ای دیگر از کاربران معتقدند که این حرکت در شان همسر یک بازیگر نبود.