در بسیاری از کشورهای مسلمان اکثر مردم در ماه "رمضان" روزه میگیرند، بنابراین خوردن دیگران در ملا عام سبب میشود با سختی این ماه را طی کنند. بنابراین مجازاتی برای روزه‌خواران در این ماه در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال در کشور "عربستان" شلاق، زندان یا تبعید است.

در کشور "قطر" تا ۳ ماه حبس یا سه هزار ریال جریمه مجازات مربوط به فرد روزه خوار است.

در کشور "بحرین" و "عراق" به ترتیب ۳ و ۵ ماه حبس مجازات این افراد است.

در کشور "اردن"، یک ماه حبس و مبلغ ۲۵ دینار جریمه مجازات در نظر گرفته شده است.

همچنین مجازات روزه خوار در کشور "کویت" و "امارات" به ترتیب یک ماه حبس یا صد ۱۰۰ و ۲۰۰۰ درهم جریمه است.

در کشور "عمان" نیز چندین ماه حبس مجازات فرد روزه خوار است.

در کشور "سومالی" طبق اطلاعاتی که داده شده است، بیشترین مجازات برای فرد روزه خوار در نظر گرفته شده است که اعدام است.