به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، بر اساس بررسی و تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی امروز(97/3/21) در استان های واقع در شمال شرق، شرق، سواحل خزر، استان های دامنه های جنوبی البرز جنوبی و مرکزی، رگبار باران و وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده است.

روزهای دوشنبه و سه شنبه در شمال شرق و شرق کشور بارش ها به شکل پراکنده خواهد بود. اما همچنان در شمال غرب، غرب، سواحل خزر و دامنه های البرز غربی و مرکزی ادامه بارش ها را خواهیم داشت. 

همچنین در سه روز آینده در بخش هایی از شمال شرق، شرق و جنوب غرب در بعضی مناطق وزش باد شدیدی پیش بینی شده است و در برخی از این مناطق با پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو به رو هستیم. 

طی سه روز آینده در برخی از مناطق استان های سمنان، تهران، البرز، قزوین، قم و شرق اصفهان وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده است.

امروز شرق دریای عمان و شرق خلیج فارس مواج پیش بینی شده است و روز دوشنبه  وسه شنبه خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهد بود.