به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، سرهنگ مسعود جبارزاده، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک این پلیس در رابطه با تردد عابرین پیاده اظهار داشت: «برخی از عابرین در هنگام عبور از معابر با تغییر در سرعت حرکت خود یا دویدن و توقف ناگهانی پیش‌بینی رانندگان را دچار مشکل کرده و یکی از علل تصادفات وسایل نقلیه با عابرین پیاده همین مسئله است.»

جبارزاده به عابرین پیاده توصیه کرد: «برای جلوگیری از برخورد با وسایل نقلیه، در هنگام عبور از عرض خیابان ضمن اینکه از گذرگاه عابر پیاده عبور می‌کنند، به حرکت وسایل نقلیه توجه نمایند و از شتاب و تغییر رفتار در راه رفتن خود اجتناب نمایند.»