به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا،  رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در نشست ستاد عالی تشکیلاتی گسترش و ارتقای فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دختر با اشاره به اثرات توجه به ورزش دختران دانش آموز گفت: «تحقق این هدف، حضور دست اندرکاران امر ورزش و حمایت و توجه همه سازمان ها را می طلبد تا ورزش دختران در کانون توجه جامعه قرار بگیرد.»

او افزود: «آموزش و پرورش تمام تلاش خود را بکار می بندد اما این امر فقط با امکانات آموزش و پرورش محقق نمی‌شود.»

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دختران جامعه، مادران آینده اند و اگر سلامت و شادابی داشته باشند به ایجاد یک جامعه سالم کمک می‌کنند عنوان کرد: «شاید توقع دور از انتظاری نباشد که وزارت ورزش به عنوان یک سرمایه گذاری ملی، برنامه ارتقای فعالیت ورزشی دختران را اولویت خود قرار بدهد و در کنار آموزش و پرورش قرار بگیرد.»

او با اشاره به اهداف ساحت تربیت بدنی در سند تحول بنیادین گفت: «نمی‌توانیم برای همه کلاس ها معلم خاص تربیت بدنی داشته باشیم واین طرح کمک می‌کند تا هدف ارتقای تربیت یدنی با کمک آموزگاران پایه محقق شود. درکنار محتوا و معلم به ضلع سومی نیازداریم که اماکن ورزشی و فضای مناسب است.»

حکیم زاده ادامه داد: «امکانات آموزش و پرورش محدود است، اما سازمان ها و نهادهای دیگر اماکن ویژه ای دارند که اغلب آنها در ساعات بعدازظهر مختص مردان است و باید فکری به حال تامین فضاهای ورزشی بکنیم. تصور ایجاد فضای مطلوب برای هر مدرسه در کوتاه مدت اتفاق نمی‌افتد و باید واقع بینانه به آن نگریست.»

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه باید به انگیزه حضور آموزگاران ابتدایی در طرح ارتقای فعالیت بدنی دختران نیز توجه کنیم عنوان کرد: «باید نگرش آموزگار تغیر کند و آن را بپذیرد وگرنه صرفا یک کار اداری خواهد شد و تضمینی وجود ندارد حتما این آموزش ها را در کلاس خود به‌کار بگیرد.»