به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور درحال حاضر ترافیک در محورهای تهران-آمل حدفاصل پلور تا پایجان، محور کرج-چالوس در برخی مقاطع، آزاد راه قزوین- رشت محدوده شهر های منجیل، رودبار و امامزاده هاشم  سنگین است.

 محورهای غیر شریانی شمشک-دیزین، اولنگ-شاهرود و عجب شیر- آذرشهر به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می باشند.