به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، پلیس راهور  اوج بار ترافیکی  صبح تهران را از ساعت٥/٣٠ الی ٦/٣٠ و از ساعت ٧/٣٠الی ٨/٣٠ صبح دانست.

سرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ترافیک شهر تهران در روز چهارشنبه گفت: با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات حجم بار ترافیکی صبحگاهی تهران به دو بخش تقسیم شده است. البته امروز وضعیت مناسب تری نسبت روز قبل داریم.

رازقی در این رابطه افزود: بخش اول بار ترافیک صبحگاهی از ساعت 5:30 تا 6:30 است که مربوط به تردد کارکنان ادارات است و بخش دوم نیز از ساعت ٧/٣٠ الی ٨/٣٠است که مربوط به تردد سایر صنوف و بازاریان است.

و البته بار ترافیکی عصر هم از ساعت ١٣ آغاز وتا ١٤/٣٠ ادامه دارد و به شکل معمول هم از ساعت ١٧ دارای بار مرسوم عصر گاهی هستیم.

توصیه پلیس استفاده از حمل و نقل و عمومی  است که قطعا به تسهیل عبور و مرور  و روان سازی ترافیک شهر کمک شایان دارد.