غلامرضا همایون پور  مدیر کل پزشکی قانونی استان کردستان در گفت وگو با خبرنگار حوادث برنا گفت : آمار متناقضی که از سوی رسانه ها اعلام می شود تنها خانواده ها را نگران می کند . آمار کشته شدگان این حادثه تا این لحظه 11 نفر است .

وی تاکید کرد : اجساد به دلیل سوختگی شدید هنوز شناسایی نشده اند .