به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کردستان، عبدالله احمدی در این خصوص گفت: « در شب حادثه و پس از انتقال اجساد به بهشت محمدی از ۹ جسد و دو جسد دیگر نیز روز گذشته در بیمارستان نمونه برداری شد.»

مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کردستان با اشاره به تحویل ۷ جسد به خانواده متوفیان، گفت: «این اجساد صرفا بر اساس حالات چهره شناسایی شده و مابقی اجساد چنانچه قابل شناسایی نباشد، تا اعلام نتیجه آزمایش DNA تحویل داده نخواهد شد.»