به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، خروج گاز نیترات از فاضلاب های خیابان حکمت ۶ شهر صنعتی البرز در استان قزوین موجب بیهوشی تعدادی از کارگران و تعطیلی شرکت های این خیابان شد.

توضیحات تکمیلی حادثه خروج گاز نیترات از فاضلاب شهرصنعتی البرز توسط فرماندار شهرستان البرز:

این حادثه به علت نشت اسید نیتریک یک کارگاه شخصی در انتهای خیابان حکمت ششم شهرصنعتی البرز وارد سیستم فاضلاب شهرصنعتی شده است.

زمانی که اسید نیتریک با مایعات مخلوط می شود تولید گاز می کند.

در حال حاضر نیز با آهک پاشی وضعیت تحت کنترل است صرفا جهت احتیاط شرکت کاشی الوند ۲ برای چند ساعت کوتاه تخلیه شده است.

نیروهای آتش نشانی محیط زیست مدیر بحران استان و شهرستان در محل حادثه حضور دارند.

به گفته فرماندار شهرستان البرز این حادثه هیچ مصدومی در پی نداشته است.

نیروهای تصفیه خانه شهر صنعتی البرز نیز تا بازگشت کامل وضعیت فاضلاب به حالت نرمال در حالت آماده باش قرار گرفته اند.