به گزارش گروه اجتماعی برنا ، با حکم فرمانده نیروی انتظامی رییس کل بازرسی، معاون اجتماعی، مدیرعامل بنیاد تعاون و فرمانده یگان حفاظت از شخصیت های ناجا منصوب شدند.