به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ روز جمعه در آیین آغاز جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان بهزیستی خراسان رضوی در مشهد افزود: از این تعداد 10 هزار نفر در بیش از 650 مرکز با مدیریت خیرین نگهداری می شوند و شماری نیز در 24 مرکز شیرخوارگاهی که در مدیریت مستقیم سازمان بهزیستی، هستند.

وی بیان کرد: از مجموع 26 هزار فرزند تحت سرپرستی 16 هزار نفر در خانواده های جایگزین نگهداری می شوند.

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی، توانمندسازی فرزندان زیر پوشش را مهمترین محور برنامه های حمایتی این سازمان خواند و افزود: این فرزندان در زمینه های مختلف ورزشی، هنری، تحصیلی و اشتغال با بهره مندی از خدمات نگهداری، پزشکی، روانشناسی، آموزشی و پرورشی حمایت می شوند.

نفریه تاکید کرد: یکی از زمینه های توانمندسازی، آمادگی جسمی و ورزشی این فرزندان است که تا کنون 12دوره مسابقات ورزشی ویژه فرزندان بهزیستی در کشور از جمله استان خراسان رضوی برگزار شده است.

وی گفت: برگزاری این جشنواره با هدف ایجاد شادی و نشاط میان فرزندان و شناسایی استعدادها و توانمندی های آنان است زیرا معتقدیم فرزندان بهزیستی هیچ چیز کمتر از دیگر کودکان ندارند و قابلیت رشد تا بالاترین سطوح موفقیت را دارند.

نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان زیر پوشش بهزیستی خراسان رضوی با عنوان 'فرزندان آفتاب' روز جمعه با شرکت 300 نفر از فرزندان 6 تا 12 ساله زیر پوشش با رقابت در هفت رشته ورزشی در شهر جدید گلبهار آغاز شد.

حمیدرضا پوریوسف، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی اظهار داشت: در این مسابقات که به مدت پنج روز ادامه دارد فرزندان بهزیستی در رشته های بدمینتون، والیبال، دو و میدانی، شنا، شطرنج، پینگ پنگ و آمادگی جسمانی رقابت می کنند.