به گزارش گروه اجتماعی برنا ،  با حکم فرمانده نیروی انتظامی سردار نوریان  به عنوان معاون اجتماعی جدید ناجا ، سردار نوری نژاد به سمت رئیس کل بازرسی ناجا، سردار درویش به سمت مدیرعامل بنیاد تعاون، سردار کاکاوند به سمت فرمانده یگان حفاظت از شخصیت های ناجا و سرداران منتظرالمهدی و مجرد به سمت مشاورین فرماندهی ناجا منصوب شدند.