به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ هفته گذشته  با  نقدهای منفی از جانب برخی  مدیرانی که به مرحله بازنشستگی رسیده اند و هنوز بر مسند هستند نسبت به طرح "منع بکارگیری بازنشستگان" مواجه بودیم . نقدهایی که بعضی   نمایندگان مجلس را به واکنش و پاسخ علیه این دسته از افراد وا داشت زیرا که دیگر کشور داری ایران به مقطعی رسیده است که ورود جوانان و استفاده از تفکرات پویا و تازه آنها در گذر از بحران ها و رشد و توسعه کشور از الزامات است .

حال باتوجه به اینکه فردا یکشنبه -30تیرماه-  روز سرنوشت ساز برای این طرح است با رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی  به گفت و گو پرداختیم  و وی  نسبت به برخی از نقدهای  مطرح شده، پاسخ داد که در ادامه  خواهید خواند.

فرید موسوی - رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی  در خصوص نقدهای مطرح شده در مورد طرح "منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی" و اینکه گفته می‌شود جوانان دانش دارند اما تجربه و علم مدیریت را ندارند، گفت: «در چهل سال اخیر هر زمان که کوچک ترین فرصتی در اختیار جوانان قرار گرفت شاهد بازدهی حداکثری از جوانان بوده‌ایم. دوران جنگ، موفقیت های بدست آمده در حوزه ی علم یا کارآمدی ها و اتفاقات مثبتی که امروزه در حوزه های مختلف دولتی شاهد آن هستیم به علت  کارایی و اثربخش عمل کردن جوانان ایرانی است.موضوع ندانستن علم مدیریت توسط جوانان صحیح نیست. فارغ از هر نوع جناحبندی مرسوم، حماسه ای که در  انتخابات  شکل گرفت و  مقام معظم رهبری نیز  از آن به عنوان  حماسه بزرگ یاد کرد به وسیله همین جوانان صورت گرفته است. جوانان با برنامهریزی  و راه اندازی ستادهای انتخاباتی توانستند سرنوشت انتخابی را رقم بزنند. این بزرگترین کارنامهی مدیریتی است اما برخی از افراد نمیخواهند قبول کنند که جوانان توانایی دارند و سعی می کنند توانایی آنها را زیر سوال ببرند. »

* جنس امید جوانان از جنس باورهای سازنده است

وی با بیان این مطلب که نقدهایی که درحال حاضر مطرح می‌شود بهانههایی است تا افرادی که به سن بازنشستگی رسیده اند همچنان  در پست‌های مدیریتی بمانند گفت: « درحال حاضر در کشورهای مختلف مدیران جوانی حضور دارند که همین ورود آنها به عرصه مدیریتی موجبات  ایجاد رویکرد های نوینی را ایجاد کرده است که ثمره بخش و رشد دهنده بوده است .در همین کشورها نوع نگاه و انگیزهای که نسبت به کار و توسعه و پیشرفت شکل گرفته است با پویایی هایی مواجه شده که موفقیت آن از همان استعدادهای  جوانان نشات گرفته  است. انرژی و توان جوانان مسیر را برای توسعه هموارتر می‌کند؛ ایران از این انرژی برخوردار است و با تکیه بر این انرژی و   اعتماد به جوانان می‌توان دوباره بالندگی کشور را محقق کرد. موتور محرک جوانان مدیریت و تلاششان همواره با اکسیری به نام امید انجام میشود؛ جنس این امید خوشخیالی نیست بلکه این امید از جنس باور و تغییرات سازنده است که راهگشایی برای برونرفت از وضعیت جاری کشور خواهد بود. بازنشستگان عزیزی که در زمان خودشان جزو افراد جوان محسوب می‌شدند، منشأ تحول و توسعه بودند اما امروزه نیاز است که تفکر جدیدی به نظام اداری و اجرایی کشور تزریق شود. متأسفانه نظام اداری و اجرایی کشور به جای اینکه تسهیلگر توسعه باشد خود سد راهی در برابر توسعه شده است و هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه  از پتانسیل و انرژی جوانان استفاده کرد. مقام معظم رهبری بارها بر این نکته تأکید داشتند. درحال حاضر علیرغم تمام فراز و نشیبهایی که  موجود است امیدواریم که اجرای این طرح در نظام اداری کشور رقم بخورد.»

*همه‌ی بحران ها و چالش ها، کارنامه عملکردی آقایان مدعی است

موسوی در واکنش به این صحبت که معضلی وجود دارد و آن اینکه اگر افرادی  از منصب مدیریتی کنار گذاشته شود، شروع به سنگاندازیهای بزرگ می‌کنند و  اجازه نمی‌دهد که مدیران جوان اقدام موثری انجام داده و درنهایت هم شعار بر ضعف جوانان در فضای مدیریتی شکل می گیرد  اظهار کرد: «همیشه در نظام اداری برخی از محدودیتها وجود دارند اما قصد بر این است که جوانان با علم بر همین قضایا وارد نظام اداری و اجرایی کشور شوند. آقایانی که ادعا میکنند جوانان نمیتوانند کارهای مدیریتی انجام بدهند اگر نگاهی به کارنامهی عملکردی خودشان داشته باشند متوجه خواهند شد که همهی بحرانها و چالشهاایجاد شده در  کارنامه عملکردی خودشان است و  اگر در کارنامه این عزیزان موفقیتی ثبت شده مربوط به دوران جوانی آن‌ها است. بسیاری از بازنشستگان موجود در سیستم اجرایی کشور بی انگیزه هستند و خودشان را به ابزارهای مورد نیاز برای خروج از بحران تجهیز نکرده‌اند و همچنان با همان شکل ذهنی گذشته میخواهند چالش‌های امروزی را رفع کنند که این موضوع بسیار ناخوشایند و نگرانکننده است. امروزه باید از افراد با انگیزه،  توانا، خلاق و افرادی که خودشان را مجهز به ابزارهای رفع چالشهای  با روش های نوین امروزی آماده کرده اند استفاده کنیم.»

*وظایف مدیران در سطوح کلان، جانشین پروری است

رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که یکی از مشکلات فعلی این است که جوانان ما  آگاهی قدرتمندی  به علوم نوین و دانش ها دارند ولی به همان اندازه تکنیک های تجربی مدیریت را نتوانسته اند کسب کنند آنهم به این دلیل که جایی در کنار مدیران مسن فعلی در طول این سال ها نداشته اند تا بیاموزند برای این بخش با توجه به مقطع زمانی حساسی که کشور با آن مواجه است چه برنامه ریزی و چه تدابیری اندیشیده شده است گفت  : « اگر بنده بدانم که سال‌ها در سیستم اداری و مدیریتی باقی خواهم ماند قطعا نسبت به جانشین پروری و نسبت به توانمندسازی نیروهای انسانی اقدام نخواهم کرد چون می‌دانم که همیشه هستم. باید این چالش ها را جدی گرفت. اگر این مصوبه تصویب شود و افراد بدانند که بعد از 35 سال فعالیت باید جایگاه خود را ترک کنند، برای نگهداشت و نشاط سیستم تلاش خواهند کرد و همچنین توانمندسازی و جانشین پروری را اجرایی می‌کنند که درنهایت این امر موجب محقق شدن مدیریت منابع و سرمایه های انسانی خواهد شد. مدیران به سن بازنشستگی رسیده  امروز ،  سالها فعالیت‌های مدیریتی انجام داده و بارها کنتور فعالیتهای خود را صفر کرده‌اند و مجدد از صفر شروع به کار کردند.  اگر امروز نگران نبود جایگزین برای این دسته از افراد هستیم نتیجهی عملکرد همین بازنشستگان است. یکی از وظایف مدیران در سطوح کلان، جانشینپروری است. نقد دیگر به این طرح محدودیت برخی افراد از مزایا و فرصت‌ها است در حالی که ،بحث ،ایجاد محدودیت برای افراد نیست.  نظام اداری کشور، نظام خسته ای  است که مانعی برای توسعه و پیشرفت کشور شده است  و علیرغم وجود نیروهای جوان و کارآمد و همچنین پتانسیلهایی که در کشور قرار دارد، خروجی جز بحران به وجود نیامده است. نیاز است که انرژی، چابکی و انعطاف بیشتری در  نظام اداری ایجاد شود که چابکی نظام اداری از طریق مدیران باانگیزه، با نشاط، خلاق و ریسکپذیر به وجود خواهد آمد. یک فرد پس از 40 سال  فعالیت، فرسودگی طبیعی خواهد داشت و دیگر نمی‌تواند در مسائل ریز و درشتی که هر لحظه درحال تغییر است، راهگشا باشد. افرادی که در سن بالایی قرار دارند از لحاظ طبیعی توانمندی انعطاف پذیری در برابر مشکلات را ندارد تا تغییرات را به سرعت انجام دهند.»

 رییس فراکسیون جوانان در پایان افزود: «امیدوارم با همکاری نمایندگان در روز یکشنبه،  در صحن علنی، با موفقیت این طرح روبرو شویم تا روح تازه‌ای در جریانسازی نظام اداری دمیده شود.»

 

خبرنگار: ملیکا هاشمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: