به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و عضو هیئت‌علمی دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با اشاره به تاریخچه سواد رسانه ای در دنیا بر اهمیت‌ نقش نظام آموزشی در این  عرصه اشاره و اظهار کرد: «الوین تافلر می‌گوید: نهادهای آموزش‌وپرورش به‌شدت تحت تأثیر رویکردهای جهانی قرار دارند. انتظار این است که آموزش‌وپرورش با تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی متناسب، هم سو و هم‌صحبت شوند و در ادامه نتیجه می‌گیرد که آموزش‌وپرورشی که با این تغییرات همسو نباشد منسوخ می‌شود و در عصری که کتاب‌های درسی به‌سرعت تهیه می‌شوند، نوآوری دائماً تجربه می‌شود، اهداف نهایی و کلی تعلیم و تربیت هم ناگزیر باید تغییر یابد.

خسرو سلجوقی افزود: تغییر روش‌هایی که در آن‌ها باید یادگیرندگان منفعل بوده و تنها متکی به پر شدن ذهن آن‌ها است ازجمله مواردی است که باید مدنظر باشد.لذا امکان تفکر کردن آزادانه، خلاقانه، نقادانه، علمی برای فراگیران باید فراهم شود.

این عضو هیئت‌علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با اشاره به کشورهای پیشرو در حوزه سواد رسانه ای، کانادا را در این زمینه صاحب نظام روشمند دانست و گفت:کانادا به‌عنوان کشوری پیشتاز در امر سواد رسانه‌ای و تورنتو به‌عنوان «مکان مقدس سواد رسانه‌ای» دارای اهدافی است که مثلا کسب مهارت در مدیریت محتوای رسانه‌ای، شناخت تأثیرپذیری‌های ممکن در استفاده از رسانه‌ها و‌ افزایش توان گفتمان دموکراتیک از جمله این اهداف است.

خسرو سلجوقی مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک در ادامه به این موضوع اشاره کرد که کشور ژاپن نیز به‌عنوان کشور پیشتاز در امر سواد اطلاعاتی دارای برنامه ای خاص است و گفت:

ژاپن کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم هر ده سال یک‌بار برنامه درسی خود را متناسب با نیازهای روز تغییر می‌دهد. این کشور دارای استانداردهای خاص خود و دارای برنامه درسی ملی است. وجود این استانداردها به آموزشگران ژاپنی این امکان را می‌دهد که کاری جمعی در سطح ملی را رقم زنند.

 سلجوقی در ادامه به قوانین سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ازنظر یونسکو پرداخت و در تشریح آن خاطرنشان‌‌ ساخت:

در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی،

اطلاعات، ارتباطات، کتابخانه‌ها، رسانه‌ها، فناوری، اینترنت و اشکال دیگر بستر انتقال محتوا از اهمیت بالایی برخوردار هستند. تمام این بسترها دارای جایگاهی همسان هستند.

وی ادامه داد: در قانون‌ دوم یونسکو هر شهروند یک سازنده اطلاعات، دانش، پیام است. شهروندان باید توان دسترسی و ارائه پیام، اطلاعات و دانش جدید را داشته باشند. سواد رسانه‌ای برای همه ابناء بشر به‌عنوان حلقه پیوند حقوق انسانی است.

سلجوقی درتشریح قانون سوم یونسکو، اظهار کرد: پیام، اطلاعات و دانش دارای ارزش خنثی و برکنار از سوگیری نیستند هرگونه مفهوم‌سازی، بهره‌برداری و کاربست سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی باید این حقیقت را برای همه شهروندان آشکار و قابل‌درک سازند.

وی گفت: قانون چهارم می گوید هر شهروند حق انتخاب، عدم پذیرش و یا عدم دریافت پیام، اطلاعات و دانش را دارد و قانون پنجم می گوید سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی یک‌باره به دست نمی‌آید بلکه یک تجربه و فرایند پویا است و زمانی کامل می‌شود که دانش، مهارت‌ها و گرایش‌ها را شامل می‌گردد و دسترسی، ارزیابی، سنجش، به‌کارگیری، تولید و تبادل محتوای اطلاعاتی، رسانه‌ای و فناوری را در بربگیرد.