به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، در این نشست که عصر چهارشنبه برگزار شد ، علاوه بر شهردار تهران، شهرداران مناطق ٢٢ گانه ، معاونین و روسای سازمان ها و شرکت های شهرداری حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، برخی معاونین و شهرداران مناطق نقطه نظرات خود را درباره چگونگی اداره بهتر شهر و مقابله با چالش های موجود بیان کردند.

سپس شهردار تهران طی سخنانی ضمن برشمردن فرصت ها و چالش های شهر تهران بر تلاش برای به دست آوردن رضایت شهروندان پایتخت تاکید کرد.

سید محمد علی افشانی با بیان اینکه مردم منتظر پاسخ های مساعد از طرف مدیریت شهری هستند، عنوان کرد: نباید وقتی صحبت از فساد می شود، نام شهرداری تهران شنیده شود.

شهردار تهران با تاکید بر این که هر مدیری باید دارای تحلیل سیاسی باشد، اظهار کرد: داشتن تحلیل دقیق از شرایط باعث می شود تا بهتر و دقیق تَر به اوضاع اطراف احاطه داشته و به ساماندهی امور بپردازیم.

افشانی ضمن تاکید بر کارکردهای اصلی شهرداری و مطالباتی که شهروندان خواستار آن هستند ، گفت: نباید با رها کردن وظایف اصلی، کارکردهایی که بر عهده شهرداری نیستند را پذیرا باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تأمین درآمد برای شهرداری بدون فروش شهر، یک ضرورت است، افزود: باید با خلق ایده ها به سمت فضای بیشتر جهت بهتر اداره کردن شهر برویم.

شهردار تهران با عنوان این مطلب که روزانه از سوی شهروندان مورد قضاوت قرار می گیریم، گفت: زمانی می توانیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم که در حوزه ماموریت اصلی خودمان حرکت کنیم.

افشانی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که شهرداران مناطق ٢٢ گانه باید با تعریف پروژه های کوچک در همه محلات شهر تهران موجبات رضایت خاطر و آرامش شهروندان را فراهم کنند.