به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، حیدر تورانی در دومین نشست هم اندیشی معاونان وزیر که با حضور دبیرکل شورای عالی و به میزبانی سازمان پژوهش برگزار شده بود، ضمن خوشامدگویی به حاضران و تشکر به دلیل استقبال آنان از چنین نشست هایی، اظهار داشت: اگر ادعا می شود سازمان پژوهش پیشرو و مغز متفکر آموزش و پرورش است که سایر بخش ها از تولیدات آن استفاده می کنند، پس باید این ویژگی در میدان عمل خود را نشان دهد و این میسر نمی شود مگر آن که همه بخش های وزارتخانه که با تولیدات سازمان پژوهش مرتبط می باشند، هم در تولید و هم در اجرا با سازمان مشارکت و همکاری و نظارت مستمر داشته باشند.

تورانی افزود: سازمان در رویکرد جدید هم درِ باز دارد و هم روی باز . سازمان آغوش گرم خود را به روی همه صاحب نظران و دغدغه مندان تعلیم و تربیت باز نموده است. البته به بخش های مختلف اعلام شده در جلسات مختلف خود را پرزنت کنند، از نقد یکدیگر نهراسند. زیرا نقد سازنده موجب بهبود و اصلاح نواقص می شود و می تواند سازمان را به جایگاهی که شایسته آن است برساند.

وی ضمن تشکر از حضور معاونان محترم وزیر در این نشست هم اندیشی، افزود: برای تحقق این هدف درگاه ها مختلفی وجود دارد، از جمله شورای هماهنگی علمی که با حضور آقای عظیم محبی تحرک بیشتری یافته است. دفاتر تالیف کتب درسی برای کل کشور تولید محتوا می کند و بخش های مختلف وزارت از این تولیدات استفاده می کنند. لذا بهتر است از همان ابتدا معاونت ها در تولید محتوا مشارکتی فعال داشته باشند و اینگونه نباشد که محتوایی تدوین شود که مورد قبول مصرف کنندگان آن نباشد.

تورانی با اعلام آمادگی کامل سازمان در خصوص نقد و به چالش کشیدن تولیدات سازمان، اضافه کرد: من در بدو ورود 3  استراتژی مهم ماندگاری، انطباق بسته آموزشی با سند تحول و پایدارسازی کتاب درسی را مطرح کردم که که این 3 استراتژی با 3راهبرد مرزگستری، چابک سازی و سیاست چند تالیفی محقق می شود. ما بر این باوریم، حال که با اتمام تالیف کتاب های پایه دوازدهم، تولید محتوای کتب های درسی به پایان رسیده، فرصتی مغتنم پدید آمده تا با نقد و بررسی محتوای کتاب ها نسبت به کشف، شناسایی و اصلاح ضعف های احتمالی آن ها اقدام کنیم. که این خود گامی اساسی در مسیر ماندگاری و پایدارسازی کتب درسی است.