به گزارش خبرنگار حوزه سلامت برنا، گاهی همه چیز دست به دست هم می دهد تا مناطق محروم واقعا از تمامی جهات محروم باقی بماند به طوریکه جدا از نبود امکانات اولیه در این مناطق، حتی سلامت جسم بسیاری از ساکنان منطقه نیز تهدید می شود.

حتی با یک نگاه اجمالی به آمار سلامت این مناطق، می توان فقدان امکانات و مشکلات جدی ساکنان را احساس کرد.

اگرچه مشکلات اقتصادی در تمامی دنیا  به ویژه در در ایران بسیار جدی است اما در این میان نباید شرایط نامساعد محرومان را به دست فراموشی سپرد.

مهمترین موضوعی که ساکنان منطقه از آن رنج می برند نبود امکانات درمانی است بنابراین باید تدابیری برای بهبود بخشیدن به این شرایط و رهایی از درد و رنج جسمی را برایشان فراهم کنیم.

از سوی دیگر محرومیت موضوعی ست که با نگاهی اجمالی به شرایط فعلی و ناسالم سلامت جسمی و روحی ساکنان منطقه، مشهود بوده و بر اساس آمارها، ارائه خدمات درمانی پزشکی، دندانپزشکی و روانپزشکی در این مناطق بسیار ناچیز است.

برای شفاف سازی در خصوص ارائه خدمات پزشکی و چگونگی اعزام تیم ها با یک دندانپزشک به گفتگو پرداخته ایم.

دکتر سید رسول میرقاسم پور، دندانپزشک در خصوص شرایط اعزام دندانپزشکان به مناطق محروم به خبرنگار برنا این گونه می گوید: یک دندانپزشک در زمان گذراندن طرح ، با اعلام نیاز وزارت بهداشت مطابق با نیازمندی جامعه و تعیین جایگاه خدمت به مناطق مختلف اعم از محروم یا غیر محروم اعزام می شود.

وی افزود: بعد از اتمام طرح دیگر اجباری برای دندانپزشکان برای حضور در مناطق محروم وجود نداشته و این تصمیم خود دندانپزشک است که می تواند بر اساس وجدان کاری به ارئه خدمات در چنین مناطقی ادامه دهد.

میرقاسم پور ادامه داد: به اعتقاد بنده بهتر است برای ارائه خدمات مداوم به محرومان، دولت هرازچندگاهی برای تمامی دندانپزشکان کشور یک دوره پیشنهادی تعیین کند.

این دندانپزشک تاکید کرد: البته پرداخت دولت به دندانپزشکان محدود است و این موضوع به عدم تمایل دندانپزشکان به حضور در مناطق محروم دامن می زند.

خبرنگار: هدی نتاج

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: