فرهاد تجری، نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنا اظهار داشت: با وجود تلاش بسیار آموزش و پرورش استان کرمانشاه، متاسفانه برخی از پیمانکاران به تعهد خود برای اتمام بازسازی و ساخت مدارس عمل نکردند.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش به منظور آماده سازی و تسریع در ساخت مدارس، پیمانکارانی را بکار گیری کرد که متاسفانه باافزایش  قیمت آهن آلات و مصالح، ساخت چندین مدرسه به کندی پیش رفته است. 

تجری ادامه داد: با کندی سرعت ساخت مدارس، برنامه ریزی ها برای حضور دانش آموزان از ابتدای مهر ماه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه های جدید، مطابق با هدف پیش نرفت.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:  دانش آموزان با 2 ماه تاخیر به مدارس جدید منتقل می شوند.

این نماینده اعلام کرد: در خصوص مدارس کانکسی باید بگویم که تعداد مدارس در این مناطق حتی قبل از وقوع زلزله نیز کافی نبوده به طوریکه برخی از مدرسه ها به صورت کانکسی از گذشته نیز وجود داشته است.

تجری در پایان به خبرنگار برنا گفت: امیدواریم با کمک و یاری خیرین، مدارس نیمه ساخت تکمیل شود تا دیگر شاهد حضور دانش آموزان در مدارس کانکسی نباشیم.