به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، سید مجید غمخوار با بیان اینکه به منظور تردد ایمن و هموار دانش آموزان به مدارس زوائد موجود در سطع معابر مرتفع شد، گفت: تمامی محدوده منطقه بررسی و در مکان های مورد نیاز همسطح سازی دریچه و اصلاح یا مرمت آسفالت معابر صورت گرفت. 

او به مرمت ایستگاه های اتوبوس و سرپناه ها نیز اشاره کرد و گفت: بهسازی آسفالت و لکه گیری ایستگاه های اتوبوس در تمامی محورها به سرانجام رسید. 

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه شش با بیان اینکه خط کشی معابر در محدوده مدارس و مراکز آموزشی نیز به پایان رسیده است گفت: با هماهنگی های صورت گرفته قلب پایتخت آماده فرا رسیدن ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس است.