به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، بر اساس این مصوبه که با رویکرد سیاست های تشویقی برای مودیان تدوین شده، 15% جایزه خوش حسابی به مازاد واریز نقدی و یکجای مودیان تعلق می گیرد.

معاونت مالی و اقتصاد شهری امیدوار است که با بارگذاری نحوه محاسبات در سامانه های مربوطه از امروز شنبه مورخ 24/6/1397 کلیه متقاضیان بتوانند از تسهیلات فوق بهره مند شوند.