به گزارش گروه اجتماعی برنا ،  به‌ گفته سید سعید چوبداری شورای عالی استانها با هدف تبادل تجارب و تعامل حداکثری و هم اندیشی برای حل مسائل مدیریت شهری کشور، طرح جلسات ویدئو کنفرانس با شوراهای اسلامی کشور را  آغاز کرده است و از ظرفیت تکنولوژی روز برای هم افزایی نهاد شورا و  پیشرفت جایگاه شوراها نهایت استفاده را خواهد کرد.