به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، متن نامه به شرح زیر است:

بنام خداوند جان و خرد

جناب آقای مهندس افشار 

شهردار محترم ‌منطقه ۲۰ شهر تهران

با سلام‌ و تحیت

سعدی علیه الرحمه فرمود :

 بزرگش نخوانند اهل خرد

که نام بزرگان به زشتی برد

 حفظ و‌ پاسداشت میراث گرانقدر ری از مهم‌ترین رسالت‌های  شهرداری منطقه ری است و در این میان گورستان ابن بابویه  شهر ری در نایابی است که هر گوشه اش یادآور بخشی از تاریخ پرفراز و‌نشیب این مرزوبوم بوده و اگر در هر کشور دیگر بود مورد توجه و بازدید جهانگردان داخلی و بین‌المللی می بود

تخریب سنگ قبر محمدعلی فروغی  سیاستمدار کارکشته ایرانی و مصحح شهیر بوستان و‌گلستان سعدی  نه فقط تخریب تاریخ و  میراث ماندگار  این سرزمین است بل سبب محرومیت نسل جدید از شناخت و بهره مندی از عناصر و شخصیتهایی است که هریک از اجزائ آن مقوم بخش هویت تاریخی ایرانیان به حساب می آیند

به جد خواهشمندم ضمن برنامه ریزی برای توسعه طرح ساماندهی و نکوداشت گورستان ابن بابویه این اقدام ضد فرهنگی را با روش‌های صحیح تمهید و پاسخ متناسب دهید.