به گزارش برنا، با حضور دکتر ستاری و مهندس افشانی، شهردار تهران، تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و شهرداری تهران منعقد شد.

محوریت این تفاهم نامه تسهیل استقرار استارتاپ ها, شتابدهنده ها و ایجاد مراکز فناوری و کارخانه های نوآوری در بافت فرسوده و بهینه صنعتی و متروکه شهرتهران بوده است.