به گزارش برنا، در نشستی که با حضور دکتر داور نظری قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی، مهندس مرتضی اسکندر مدیرعامل شرکت یادمان سازه و دکتر ابوالفضل غلامی مدیرکل مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برگزار شد، این شرکت به عنوان چهارمین نهاد زیرمجموعه معاونت فنی و عمرانی، به سامانه جامع منابع انسانی شهرداری تهران پیوست.

در این نشست علاوه بر تشریح عملکرد سامانه جامع منابع انسانی و اثرگذاری آن بر یکپارچگی اطلاعات و ساماندهی سرمایه های انسانی، گزارشی از تاریخچه تاسیس، اهداف و فعالیت های اجرایی شرکت یادمان سازه ارائه و آخرین وضعیت نیروی انسانی فعال در این شرکت تشریح شد.

در پایان نشست طی اقدامی نمادین، حکم افزایش حقوق و مزایای یکی از کارکنان شرکت یادمان سازه تحت سامانه جامع منابع انسانی شهرداری تهران صادر شد و از کارشناسان و مدیران فعال در این پروژه تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است اداره کل منابع انسانی با عنایت به تکالیف مندرج در برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران مبنی بر توسعه و تقویت نظام جامع برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی و سامانه جامع اطلاعات منابع انسانی، در راستای تحقق موضوع راهبردی هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، اقدام به یکسان سازی و یکپارچه ساختن بانک اطلاعاتی کارکنان شهرداری تهران و مکانیزه شدن امور پرسنلی کرده است. شرکت یادمان سازه، بیست و پنجمین نهاد از مجموع سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران است که به این سامانه پیوسته است.