به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ محمد مهدی تندگویان- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان - در توئیتر نوشت :  درمرحله دستوراجرایی دولت قرارگرفته امااخبارخوبی در به کارگیری در شنیده نمیشود.انتظار حضور در عرصه های مدیریتی کشور درهمه سطوح اجرایی وعملیاتی است.

photo_۲۰۱۸-۱۰-۱۲_۱۴-۱۳-۳۲