به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، با ورود به پاییز و افزایش بارش های فصلی، نگرانی بابت مدارس فرسوده به ویژه سیستم های گرمایشی ساختمان ها  افزایش یافته است تا خدای ناکرده حادثه تلخ آتش سوزی مدرسه دخترانه شین آباد برای دیگر فرزندان این مرز و بوم تکرار نشود.

با سرد شدن هوا و راه اندازی بخاری ها بر آن شدیم که از وضعیت سیسیتم های گرمایشی مدارس با خبر شویم.

در این باره مهرااله رخشانی مهر، مدیر نوسازی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار داشت: متاسفانه در سال 90 حادثه شین آباد را داشته ایم که به منظور پیشگیری از چنین حوادثی، سیستم های گرمایشی 60 درصد از مدارس را استاندار کرده ایم و 40 درصد باقی مانده نیز در داخل کلاس بخاری های کاربراتوری و .. ندارند که خطر آفرین باشد.

وی تصریح کرد: با این حال هنوز در بحث استاندارسازی سیستم های گرمایشی 40 درصد مدارس باقی مانده اند که ما فرض را بر آن نگذاشته ایم که تعدادی از مدارس جزء تخریبی هستند و نباید به آنها رسیدگی کرد در واقع تا جایی که منابع مالی اجازه می دهد، حتی با وجود غیر استاندار بودن ساختمان، برای استاندارسازی سیستم گرمایشی و سرمایشی مدرسه های مذکور نیز اقدامات لازم انجام شد.

رخشانی مهر ادامه داد: در سال جاری حدود 92 و نیم میلیارد تومان اعتبار برای استاندارسازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس را به ما تخصیص داده اند تا در استان ها نیز اقدامات لازم انجام شود.

مدیر نوسازی آموزش و پرورش در پایان گفت: اکنون در تلاشیم تا برای سال 97 سهم وزارت را از محل عوارض گاز که برای استانداردسازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی دیده شده، پس بگیریم تا بتوانیم رقم بیشتری را به استان ها ابلاغ کنیم.