به گزارش گروه اجتماعی برنا ، قاسمعلی خدابنده در خصوص این خبر گفت :  این فرد خاطی جهت تعیین تکلیف به کمیته انضباطی و دفتر نظارت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی معرفی شده است.

وی ادامه داد: با این وجود گروهی ویژه به منظور پیگیری موضوع تنبیه بدنی دانش آموزان این هنرستان در محل مدرسه مستقر شده و در حال تحقیق در این زمینه است. علت تنبیه گروهی دانش آموزان از سوی معاون مدرسه بی انضباطی و توهین آنها اعلام شد اما این موضوع تنبیه بدنی را توجیه نمی کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: طبق قانون تنبیه بدنی به هر شکل و در هر سطحی در مدارس ممنوع و غیرقانونی است لذا با هدف پیشگیری از انجام اقدامات مشابه بعدی، مدیر این هنرستان نیز تذکر کتبی دریافت کرد.