به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ احمدرضا خزاعی روز شنبه افزود: با توجه به درخواست های مطرح شده از سوی بیمه شدگان ایرانی ساکن خارج از کشور در مورد احتساب سابقه مدت خدمت نظام وظیفه و به منظور رضایتمندی آنان، کارگزاران رسمی برون مرز تامین اجتماعی با هماهنگی شعبه متمرکز اتباع می توانند درخواست این افراد را مطابق ضوابط مقرر انجام دهند.

وی اظهار داشت: هریک از بیمه شدگان هموطن ساکن در خارج از کشور پس از احراز هویت و تطبیق تصویر کارت پایان خدمت با اصل آن صرفاً توسط کارگزاران رسمی برون مرزی تامین اجتماعی و همچنین ثبت درخواست واصله آنان در سیستم مکانیزه این سازمان و متعاقب آن استعلام اصالت کارت و دوره خدمت نظام وظیفه از سازمان وظیفه عمومی ناجا، سابقه مدت خدمت نظام وظیفه خود را به سوابق بیمه پردازی خویش اضافه کنند.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: تمامی بیمه شدگانی که به هر نحو حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند از جمله بیمه شدگان بیمه ایرانیان خارج از کشور مشروط بر آنکه حداقل 2 سال نزد سازمان تامین اجتماعی قبل از درخواست سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، قادر خواهند بود سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و یا حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل خویش را بر مبنای میانگین دستمزد پرداخت حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از ثبت تقاضا به سوابق خویش جهت استفاده از مزایای بلند مدت این سازمان اضافه کنند.

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر بیش از سه هزار ایرانی مقیم خارج کشور از خدمات این سازمان برخوردارند و به تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می کنند.

به همین منظور 20 کارگزاری در کشورهای مختلف برای ارائه خدمت به این افراد ایجاد شده است و در واقع می توان گفت که با ایجاد این کارگزاری ها، خدمت رسانی به ایرانیان خارج از کشور با سهولت بیشتری انجام می شود.

نام کارگزاری های برون مرزی تامین اجتماعی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی آنها در سایت بیمه اتباع سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.mss.tamin.ir قرار دارد.

سازمان تامین اجتماعی در مجموع 42 میلیون بیمه شده دارد.