به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری برنا ، ماموگرافی می‌تواند سرطان پستان را ده سال قبل از آن که قابل لمس شود، شناسایی کند. همه زنان چهل ساله و بیشتر باید هر دو سال یکبار ماموگرافی انجام دهند. زنانی که افراد درجه یک آن‌ها (یعنی مادر یا خواهرشان) مبتلا به سرطان باشند باید از ۳۵ سالگی ماموگرافی سالانه انجام دهند. بهترین زمان انجام ماموگرافی هفته اول قاعدگی است.

نیلوفر رجایی پور- کارشناسان برنامه میانسالان وزارت بهداشت -در مورد لزوم انجام ماموگرافی به خبرنگار سلامت  برنا گفت: «سن غربالگری در ایران بین 40 تا 50 سال، بدون توجه به متأهل یا مجرد بودن و به صورت سالی یک بار ویزیت پزشک و سونوگرافی و ماموگرافی است. این سن در مورد کسانی که سابقه بیماری های پستان در خانواده دارند، می تواند پایین تر باشد اما به طور کلی برای زیر 35 سال توصیه نمی شود.»

این کارشناس برنامه میانسالان وزارت بهداشت در مورد باور غلط خطر ماموگرافی اظهار داشت: «مقدار اشعه ایکسی که از طریق ماموگرافی دریافت می شود، بسیار کمتر از آن چیزی است که باعث ایجاد خطر شود و امروزه ماموگرافی دیجیتال اشعه ناچیزی داشته و کمترین میزان خطر را دارد. میزان اشعه ماموگرافی از  اشعه ای که در یک پرواز هوایی دریافت می کنید کمتر است.»

رجایی پور آموزش خودآزمایی به زنان را رکن اول پیشگیری از سرطان پستان دانست: «اولین و مهم ترین فردی که می تواند بموقع از بیماری آگاه شود، خود شخص است. از این رو باید به تمام زنان و دختران از سنین بلوغ آموزش های لازم داده شود و در صورت تشخیص مورد غیرطبیعی، اولویت با ماموگرافی است که به تجویز پزشک متخصص زنان، جراح عمومی یا جراح پستان انجام می شود. با هماهنگی های لازم با واحد بهداشت مدارس، به دختران دبیرستانی آموزش های لازم در زمینه خودآزمایی داده می شود که نسبت به بدن خود آگاهی بیشتری داشته باشند.»

عضو گروه اجرایی مؤسسه سرطان پستان تهران در زمینه کمبود دستگاه های ماموگرافی و هزینه آن افزود: «با توجه به جمعیت جوان کشور و حدود بیست میلیون دهه شصتی هایی که به سن میانسالی نزدیک می شوند، در تعداد دستگاه های ماموگرافی در سطح ایران و همچنین نیروی متخصص محدودیت داریم. این مسئله لزوم آموزش خودآزمایی را بیشتر می کند.

دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان برنامه های آموزش خودمراقبتی را در تمام معاونت های بهداشتی که  سرپرست مراکز بهداشت و پایگاه های برون سپار در مناطق مختلف هستند، اجرا می کند. اهمیت موضوع به این دلیل است که سلامت زن یعنی سلامت جامعه و سرطان پستان بیماری قابل درمانی است.»