به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، این روزها پیاپی سخن از برنامه ریزی برای  فضای کار و معیشت و زندگی  جوانان کشور است اما  حتی سخنی برای برنامه ریزی زنان و مردان بالای 50سال کشور وجود ندارد . گویی آنهایی که از سن میانسالی در این کشور گذر می کنند با دستوری نانوشته و ناگفته محکوم به شمارش معکوس برای رسیدن به روز مرگ هستند و اگر خودشان برای خود برنامه ریزی نکرده و توان مالی سرگرم کردن خود را نداشته باشند ، مسئولان دغدغه خاصی در خصوص آنها ندارند و رها شده مانده اند .

اینکه چرا توجه  به زندگی بازنشستگان و افراد بالای 50 سال تا اینقدر مورد بی توجهی است مبحثی بود که برای رسیدن به پاسخ آن با مدیر کل فرهنگی و امور اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می خوانید :

مدیرکل فرھنگی و امور اجتماعی صندوق بازنشستگی شهرداری تهران به خبرنگار برنا گفت:  صندوق بازنشستگی کشوری در کنار ماموریت اصلی خود که پرداخت مستمری ماهانه بازنشستگان است، در راستای بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان و افزایش حضور اجتماعی آنان خدمات  متنوعی را از طریق اداره کل فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان ارائه می دهد، خدماتی همچون اعطای کمک هزینه تورهای مسافرتی، برگزاری مناسبت ها و جشن های مربوط به بازنشستگان، برگزاری جشنواره های ورزشی برای بازنشستگان، مراسم کوهپیمایی و غیره...... در کنار این خدمات راه اندازی و فعال سازی خانه های امید در شهرهای مختلف کشور سالهاست که در دستور کار اداره کل فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و به مرحله اجرا درآمده است. البته یکی از ضعف های موجود این است که تاکنون شناسایی دقیقی از نیازهای مرتبط با سبک زندگی بازنشستگان و عوامل عمده اثرگذار بر احساس رضایت این افراد صورت نگرفته است تا خدمات را بتوان دقیقا منطبق با نیازهای بازنشستگان تعریف کرد. این ماموریتی است که اداره کل اجتماعی و فرهنگی برای خود تعریف کرده است و امیدوار است برای بهبود خدمات خود مکانیزم مناسبی برای نیازسنجی از بازنشستگان طراحی و مستقرسازد. 

وی افزود : بالطبع دولت به عنوان یک نهاد بالادستی صرفا نقش تصویب کننده دستورالعمل و ارائه دهنده ی استراتژی های کلان را داراست. در این زمینه به عنوان مثال با تصویب آیین نامه ارتقاء شان ومنزلت بازنشستگان و تصویب برخی بودجه های لازم  نهادهای ذیربط را مکلف ساخته است که زمینه های حضور اجتماعی بازنشستگان را بیش از پیش فراهم سازند، بسیاری از خدمات ارائه شده توسط صندوق بازنشستگی نیز در راستای عمل به مفاد این آیین نامه طراحی شده است.  

سالمند

زهرا زاده غلام در باره جایگاه بازنشستگان در سطح کشور گفت : اگر مقصود جایگاه اقتصادی و وضعیت تطبیقی حقوق بازنشستگان است؛ به نظر میرسد که برخی تفاوت ها در صندوق های بازنشستگی مختلف وجود داشته باشد. ولی با توجه به شرایط پیش آمده دشواری های اقتصادی گریبانگیر تمام بازنشستگان است. و شاید اصلی ترین دلیل، عدم تناسب نظام بازنشستگی در شرایط فعلی کشور باشد. این نظام شاید روزگاری متناسب با شرایط جمعیتی و اجتماعی کشور بود ولی در شرایط فعلی به نظر میرسد این نظام تناسبی باشرایط فعلی نداشته باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا که با شرایطی مشابه هستند چاره ای نیافتند جز اینکه نظام بازنشستگی خود را تغییر دهند. همین  قضیه موضوعی که شما در خصوص نشاط اجتماعی مطرح کردید را نیز تحت الشعاع قرار میدهد. سلسله مراتب نیازهای آدمی و سلسله مراتب ارضائ این نیازها واقعیت بُرنده ای است که گریزی از آن نیست و سخن گفتن از نشاط اجتماعیِ یک قشر خاص و انتظار کارآمدی اقدامات تعریف شده عمیقاً منوط به ارضاء نیازهای درجه اول آن افراد و گروه های اجتماعی ست.

زاده غلام در ادامه تصریح کرد: به دلیل تجربه بالای سالمندان، زندگی در این دوران می‌تواند به بهترین و کم ‌خطاترین دوران زندگی انسان بدل شود. اگر شادی و سرخوشی را فقط در دوران جوانی جست‌وجو کنیم، در تعریف شادی و در تعریف سالمندی، دچار خطای شناختی شده‌ایم. در این شکی نیست که اوضاع مالی سالمندان ما باید بهبود یابد تا آرامش روانی در این سنین ارتقا یابد، اما این که شادی و نشاط در دوران سالمندی را فقط با پول گره بزنیم و فکر کنیم با داشتن پول در دوران سالمندی، حتما لذت بیشتری در زندگی می‌بریم، تصوری است که با واقعیت‌ها همخوانی ندارد.