به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، ماست چوپان بدون لیبل قیمت، تاریخ تولید و انقضا توزیع می شود.

امروز -14 آبان ماه - خبرنگار خبرگزاری برنا پس از خرید ماست چوپان، متوجه شد این محصول هیچ گونه لیبل اطلاعاتی ندارد.

اینجاست که یک خریدار با چند ضرر مواجه می شود، پولی که بابت خرید نامناسب از دست داده و یا در صورت مسمومیت روانه بیمارستان می شود.

این اقدام شرکت معروف چوپان شاید به این دلیل بوده که راه را برای فروشندگان سودجو برای نرخ گذاری سرخود باز گذاشته و سلامت شهروندان را فدای جیب پر سود خود می کند.

در این خصوص با روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت تماس گرفته ایم که در واکنش به این موضوع به خبرنگار برنا این گونه می گوید:

این اقدام تخلف محسوب می شود،  ازمردم می خواهیم در صورت مواجه شدن با چنین تخلفاتی حتما با سامانه 124 تماس گرفته و مراتب را به کارشناسان ما جهت شکایت و پیگیری موضوع اعلام کنند.