به گزارش برنا، سرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ترافیک معابر شهر تهران در روز جاری گفت: محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیروی زمینی، محور جنوب به شمال بزرگراه چمران از آتی‌ساز، محور غرب به شرق آزادراه تهران-کرج از پل شرقی، محورغرب به شرق بزرگراه شیخ فضل‌ا... ازجناح، محور غرب به شرق بزرگراه همت ازکبیری و محور شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از امام علی(ع) با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.

رازقی در ادامه اظهار داشت: محورشرق به غرب بزرگراه صدر از نوبنیاد تا کامرانیه، محور جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام(ره) ازسازمان آب، محور جنوب به شمال بزرگراه نواب از 9 دی، محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن‌دوست، محور شرق به غرب بزرگراه رسالت از منصوری، محور جنوب به شمال بزرگراه بسیج از باقری و مسیر غرب به شرق خیابان آزادی تا شهیدان دارای بار ترافیک صبحگاهی است.