به گزارش گروه اجتماعی برنا ، امروز و در جلسه علنی  شورای شهر تهران  ، اسامى پنج نامزد نهایى شهردار تهران مشخص شدند.

١-کشت پور ١٤ رای

٢- آخوندى ١١ رای

٣- حناچی ١١ رای

٤- انصارى ١٠ رای

٥- تقوى نژاد ١٠ رای