محمد حسین قربانی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا در پاسخ به سخنان مایک پمپئو گفت : به تجربه ثابت شده است که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا مانند دیگر اصناف خود زیاد دروغ می گوید چرا که در حال حاضر آمریکا بر روی شرکت های معتبر و برندهای مشهوری که ایران برای تامین برخی از داروها با آنها همکاری می کرد، زوم کرده و مانع از ورود اقلام به طور مستقیم به کشور می شود.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه ما حدود 80 درصد از داروها را خودمان تولید می کنیم گفت:  ادعا پمپئو در حالی مطرح است  که به وضوح دخالت آمریکا و سلطه گریشان بر روی شرکت های داروسازی کشورهای پیشرفته را شاهد هستیم.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ما مجبوریم برای واردات دارو ها تحریم ها را دور زده و از مسیر های دیگر و با مشقت برخی از اقلام را وارد کشور کنیم که خوشبختانه تاکنون توانسته ایم کمبود ها را تامین کنیم.

قربانی تاکید کرد: آمریکا حتی مشخصا مانع از ورود مواد اولیه ای که برای تولید داخل به آن نیازمندیم شده است .  باید گفت در این اوضاع نابسمان ما باید روی پای خود بیاستیم و به مردم و جوانان در راستای گذر از تحریم ها ایمان داشته باشیم.